Menu
ZŠ Jilemnice
Základní škola Jilemnice Jana Harracha 97
příspěvková organizace

Lezecká stěna

Lezecká stěna je umístěna v tělocvičně školy. Byla slavnostně uvedena do provozu dne 15. 5. 2019. 

Vstup vchodem do školy blíže k Zvědavé uličce

Návštěvníci se řídí „Provozním řádem lezecké stěny“ a používají obuv, která nečerní podlahu tělocvičny!

Parametry

  • délka lezecké stěny 16 m
  • výška 2/3 lezecké stěny 6,60 m
  • 1/3  lezecké stěny 10,70 m

Provoz pro veřejnost

  • pondělí od 17:00 hod do 20:30 hod          
  • středa od 17:00 hod do 20:30 hod
  • sobota od 16:00 hod do 20:00 hod

Zaváděcí cena

  • 50 Kč
  • dítě do 15 let 30 Kč

Provozovatel

Pro veřejnost KHS (Klub horolezeckých sportů v Jilemnici)       

Fotografie z otevření