Menu
ZŠ Jilemnice
Základní škola Jilemnice Jana Harracha 97
příspěvková organizace

Historie školy

Ve II. polovině 19. století se rozšířila školní docházka v Jilemnici natolik, že vedle dívčí a měšťanské školy začala sloužit pro výuku také část nové městské radnice (dvorany), což je budova dnešní školy v ulici Harracha 97.

Po II. světové válce zákon o jednotném školství zrušil rozdělení na dívčí a chlapecké třídy, přesto pojmenování naší školy jako chlapecké zaslechneme od starší generace dodnes.

Budova v ulici Harracha byla po léta střediskem kulturního dění, sál s jevištěm sloužil pro ochotnické divadlo. Nyní se zde nachází rekonstruovaná tělocvična. Původní dvorana tvoří starou část školy a právě přes tělocvičnu a suterénní chodbu je napojena na novější část s 8 třídami.

I přes průběžné úpravy působí chodby školy nepříjemným, studeným dojmem. Snad jen výtvarné nápady a dekorace vytvořená přímo dětmi může stav věci vylepšit.

Naše škola je součástí školní zóny, neboť v těsné blízkosti nalezneme moderní stavbu, kde se nachází stravovací zařízení Eurest, třídy I. ZŠ, třídy našeho I. stupně, družiny, malá tělocvična a třídy gymnázia.

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jana Harracha 97, Jilemnice

V roce 2013 zřizovatel školy Město Jilemnice podalo žádost na dotaci na zateplení naší školní budovy. Po získání dotace proběhlo výběrové řízení, jehož vítězem se stala Stavební společnost s.r.o. Hostinné. Stavební práce započaly na konci července roku 2013 a trvaly až do prosince 2014. Všechny práce probíhaly za plného provozu školy.

Došlo k postupnému zateplení pláště 14cm tmavým polystyrenem, oštukování a nabarvení nové omítky. Byla vyměněna všechna okna a dveře na dvůr, renovovány vchodové vstupní dveře a nad vchody instalovány krycí stříšky. Došlo i k izolaci stropních konstrukcí a k vytvoření pochůzné plochy na všech půdách. Na chodbách v přízemí bylo provedeno opatření proti vzlínání zemní vlhkosti pomocí chemické technologie.

Zároveň došlo k vymalování všech tříd a chodeb, výměna některých podlahových krytin v dotčených třídách. Havarijní podlaha ve sborovně a v kabinetu byla během prázdnin 2014 zpevněna a obnovena nová podlahová krytina.

Celkové výdaje na projekt činily 9 261 606 Kč, z toho podpora z Fondu soudružnosti 3 656 925 Kč a podpora ze Státního fondu životního prostředí 214 525 Kč. Oprava podlahy ve sborovně činila náklady 650 000 Kč. Z provozních peněz na školu se opravy dotovaly částkou 250 000 Kč.

Fotografie školy