Menu
ZŠ Jilemnice
Základní škola Jilemnice Jana Harracha 97
příspěvková organizace

Kalendář akcí

 

Plán aktivit na měsíc říjen 2023

2. 10. Den nenásilí ve výuce

           Kariérové poradenství v 9. roč. - nábor SŠ Nový Bydžov od 13:30

4. 10. Den zvířat ve výuce

5. 10. Zeyferus - dravci: program pro 1. - 9. ročníky "Kuvajt"

5. 10. - 6. 10. Setkání výchovných poradců v Rokytnici nad Jizerou

4. 10.  První díl vzdělávacího cyklu digitalizace ve výuce dějepisu

10. - 11. 10. Dopravní hřiště Košťálov 4. třída

11. 10. Archivace (seminář Everesta)

12. - 13. 10. Setkání metodiků prevence v Rokytnici nad Jizerou

16. 10. Den výživy ve výuce

20. 10. Ochot. divadlo Peřimov dětem 1. - 6. roč. od 10 hod do 11:30 , tělocvična, 40,- Kč/žák

             Den stromů ve výuce

26. - 27. 10. Podzimní prázdniny

 

Plán aktivit na měsíc září 2023

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 

5. 9. Třídnické hodiny

7. 9. Trh volného času od 14 do 16 hodin 

11. 9. Krkonoše - hory naše (4. tř., 5.A, 5.B)

12. 9. Krkonoše - hory naše (2. tř., 7., 8., 9. roč.)

13. 9. Běh parkem od 10 hod. (1. - 4. ročníky)

18. 9. Planeta země Kambodža - geografický projekt pro 6. - 9. roč.,  od 10 hodin,                                   kino Jilemnice

22. 9. Den otevřených dveří Brano Jilemnice od 10 hod., 9. roč.-předmět volba povolání -                        kariérové poradenství

25. 9. - 27. 9. Adaptační pobyt  v 6. třídě: Benecko 

26. 9.  Tonda obal na cestách (ekologický program pro 2. - 8. ročníky)

26. 9.  Krkonoše - hory naše: 1. třídy

27. 9.  Evropský den jazyků - výukový projekt na II. st.

28. 9. Státní svátek: Den české státnosti

29. 9.  Ředitelské volno

_______________________________________________________________

 

Plán aktivit na měsíc červen 2023

1. 6. Dětský den - filmové představení pro I. st., kino Jilm

5. - 7. 6. Školní výlet 9.B

6. 6. KF Trojboj Turnov

6. - 8. Školní výlet 9.A

7. 6. Školní výlet 5., 6.A, 6.B

13. 6. Den s IZS - projekt Města Jilemnice ( OČMU pro všechny ročníky)

13. 6. Školní  výlet 4.A, 4.B

14. 6. Přednáška k EU ve 3., 4., 5. třídách

16. 6. Pohádkový les pro I. st.: sportovně-herní projekt

17. - 25. 6. Vodácký kurz

20. 6. Krkonoše - hory naše (turistický projekt pro II. st,)

23. 6. Rozlučková zahradní slavnost 3. třídy s přespáním ve škole

26. 6. Klasifikační porada od 13 hodin

27. 6. Vyhlášení Sportovce školy od 8 hod., tradiční štafety jilemnických škol od 10 hod.

29. 6. Třídnické hodiny

30. 6. Slavnostní předání vysvědčení, rozloučení s "deváťáky"

 

Plán aktivit na měsíc květen 2023

3. 5. - Žákovský parlament v 9:30 - zást. tříd, zást. ředitele, VP

4. 5. - Testování žáků 7. ročníků SCIO - TU, řed. školy

5. 5. -  Výchovný program spol. ACET: Vztahy mezi vrstevníky, kyberšikana  - 3., 4. roč. 

15. 5. - Exkurze 5. roč.:  Hvězdnárna Liberec - TU, vyuč.

15. - 19. 5. - testování 5. ročníků - řed. školy, TU

16. 5. - Zájezd ND Praha  9. roč. - TU, vyuč. ČJ

17. 5. - Školní výlet Kost - 2. a 3. ročníky - TU, AP

18. 5. - Trojboj I. stupeň - TU, AP, uč. TV

20. 5.  - Den otevřených dveří - 130.  výročí budovy naší školy Harracha 97 od 9 hod

            - v 10 hodin taneční vystoupení 2. A, v 11 hodin pěvecké vystoupení I. stupně

            - Sboreček - vystoupení na jarmarku 

22. 5. - Školní výlet 8. ročníků: TU, vyuč.

25. 5. - Nultá školička pro budoucí prvňáčky od 13 do 14 hod.: TU

30. - 31. 5. - Obhajoba absolventských prací 9. ročníků: TU, vyučující

 

Plán aktivit na měsíc duben 2023

4. 4. - Ochrana člověka za mimořádných událostí na II. st. -  1. - 5. vyuč. hod. - TU, vyučující

5. 4. - Projektový den - digitalizace ve výuce /Šablony III/ 8. ročníky - TU, vyučující

5. 4. - Okresní kolo olympiády z ČJ - 2 žákyně - Ře

6. 4. - Záznam z webináře pro ped. prac. - Formativní hodnocení při frontální výuce - Ped. prac.

6. 4. - Samostudium v den velikonočních prázdnin

14. 4. - Zápis do 1. tříd 14 -18 hodin na budově Komenského 103 - vedení školy, ped. prac.

17. 4. - Klasifikační porada od 13 hodin v učebně fyziky - vedení školy, ped. prac.

18. 4. - 8.roč. - přednáška lektorů IPS - ÚP Semily k předmětu volba povolání 13:00 - 14:30 

18. 4. - Informační odpoledne pro rodiče žáků. Od 14:30 setkání vedení školy se zástupci tříd,   

              od 15 hodin schůzky s TU a vyučujícími - vedení školy a ped. prac.

19. 4. - Koncert Patříme k sobě v Jilmu - účast I. st od 10 hodin - TU

20. 4. - Dopravní hřiště  - 4. ročníky -  Košťálov - TU, AP

21. 4. - Dopravní hřiště  - 4. ročníky  - Košťálov - TU, AP

24. 4. - Dopravní hřiště  - 4. ročníky -  Košťálov - TU, AP

24. - 28. 4. - Animace postaru  - projekt pro vybrané žáky 8. - 9. ročníků - vedení školy, TU

28. 4. - Den Země pro 4. - 6. ročníky - Pau

Nejsou dostupné žádné aktuální akce.

Kalendář akcí