Menu
ZŠ Jilemnice
Základní škola Jilemnice Jana Harracha 97
příspěvková organizace

Kalendář akcí

Plán aktivit na měsíc březen 2024

1. 3. Jarní prázdniny

6. 3. Klicperovo divadlo HK - žáci 6. - 8. ročníku

6. 3. Žáci 3.A čtou dětem v MŠ Roztocká

7. 3. Karneval ve školní družině

7. 3. Kreativní tvorba ve výtvarné výchově - DVPP I. st. - Jablonec n/Nis.

12. 3. Žáci 5. B čtou dětem v MŠ Roztocká

14. 3. Minimální preventivní program - seminář pro preventisty v Semilech

19. 3. Planetárium HK - exkurze 5. ročníků

20. 3. Setkání výchovných poradců v Semilech

27. 3. Projekt Veselé zoubky v 1. ročnících

Plán aktivit na měsíc únor 2024

2. 2. Pololetní prázdniny

5. 2. Zapojení žáků do projektu  " Pébéčko" - participativní rozpočtování na škole

12. - 16. 2. "Wellbeing" týden na školách

14. 2. Žákovský parlament

12. 2. Představení Paul Dance I.st od 8:00, II. st. od 10:00 (70,- Kč / žák )

16. 2. OK olympiády  AJ Semily 6. -7. roč

19. 2. Doučování  žáků - cizinců v ČJ

20. 2. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce  8. - 9. roč.

20. 2."Starší děti čtou mladším" - naše 4. tř. v MŠ Roztocká

22. 2. Minimální preventivní program ve  3.A 

26. 2. - 1. 3. Jarní prázdniny

Plán aktivit na měsíc leden 2024

3. 1. Zahájení výuky

10. 1. Žákovský parlament  9:30

9. 1. a 11. 1. začíná cyklus plaveckého výcviku 3. a 4. ročníků

10. 1. Výchovný koncert skupiny Réva 

15. - 19. 1. Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku

16. 1. OK olympiáda D

16. 1. Den Památky Jana Palacha - připomenutí v rámci výuky

25. 1. Klasifikační porada

27. 1. Den památky obětí holocaustu - připomenutí v rámci výuky

30. 1. OK olympiáda ČJ

31. 1. Vysvědčení - výpis známek (konec I. pololetí)

 

Plán aktivit na měsíc prosinec 2023

  4. 12. 7.B MPP – Vztahy ve třídě II. část

  5. 12. Mikulášská nadílka

  6. 12. Žákovský parlament v 9:30 o velké přestávce

             Turnaj v basketbalu - st. chlapci - hala

13. 12. Mladý chemik - spolupořadatelství

14. 12. Vystoupení Sborečku v KD Jilm, od 14 hodin

16. 12. Vánoční jarmark ve škole od 9 do 14 hodin

             Vystoupení Sborečku na  náměstí

19. 12. Besídka "deváťáků" pro spolužáky na I. a Ii. stupni

20. 12. Besídka "deváťáků" pro rodiče od 16 hodin v tělocvičně  školy

             Koncert ZUŠ - účast žáků I. st.

             Školní turnaj pro II. st. - florbal, přehazovaná - hala

21. 12. Kino pro II. st. od 10 hodin: Labyrint světa a ráj srdce - JAK

22. 12. Rozloučení a besídky jednotlivých tříd  s TU

 

Plán aktivit na měsíc listopad 2023

1. 11. Žákovský parlament v 9:30

2. 11. Kariérové poradenství v 9. roč. - prezentace SŠ Nový Bydžov

7. 11. Burza škol - pořádá IPS Semily : účast 9. ročníků

           DVPP - NPI Liberec (chemikálie ve výuce chemie)

          Vv Workshop -  inspirace a prodej materiálů pro pedagogy - výtvarníky (Jablonec n/Nis.)

8. 11. Finance pro život - seminář pro rodiče našich žáků 

13. 11. Klasifikační porada

            6. ročník MPP – Vztahy ve třídě  I. část    

14. 11. Schůzka třídních důvěrníků od 14:30

            Informační odpoledne pro rodiče od 15 hod

           7.A MPP – Vztahy ve třídě I. část

15. 11. Bruslení - hala Vrchlabí: 2.tř.

16. 11. Školní družina - kino od 13 hod: Kocour v botách

17. 11. Státní svátek

21. 11. Školení PASCO pro peg. pracovníky přírodovědných disciplín

22. 11. Bruslení - hala Vrchlabí: 3.A, 4.tř.

23. 11. 7.B MPP – Vztahy ve třídě I. část

29. 11. 6. ročník  MPP – Vztahy ve třídě II. část (posun z 27. 11.)

28. 11. 7.A MPP – Vztahy ve třídě II. část

30. 11. Klicperovo divadlo - 9.ročníky

 

Plán aktivit na měsíc říjen 2023

2. 10. Den nenásilí ve výuce

4. 10. Den zvířat ve výuce

4. 10. První díl 20 hodinového cyklu digitalizace ve výuce dějepisu

5. 10. Zeyferus - dravci: program pro 1. - 9. ročníky "Kuvajt" od 10 hodin do 11:30 hodin

5. 10. - 6. 10. Setkání výchovných poradců v Rokytnici nad Jizerou

10. - 11. 10. Dopravní hřiště Košťálov 4. třída

10. 10. Přespolní běh 4. - 9. roč. Hraběnka

11. 10. Archivace (seminář Everesta)

11. 10. Zahradní slavnost se školní družinou od 13 hod.

12. - 13. 10. Setkání metodiků prevence v Rokytnici nad Jizerou

13. 10. "Prvňáčci jdou do lesa" - exkurze za prací lesníků

16. 10. Den výživy ve výuce

20. 10. Ochot. divadlo Peřimov dětem 1. - 6. roč. od 10 hod do 11:30 , tělocvična, 40,- Kč/žák

             Den stromů ve výuce

26. - 27. 10. Podzimní prázdniny

30. 10. Povinnost I. konzultace k absolventským pracím v 9. ročníku

 

Plán aktivit na měsíc září 2023

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 

5. 9. Třídnické hodiny

7. 9. Trh volného času od 14 do 16 hodin 

11. 9. Krkonoše - hory naše (4. tř., 5.A, 5.B)

12. 9. Krkonoše - hory naše (2. tř., 7., 8., 9. roč.)

13. 9. Běh parkem od 10 hod. (1. - 4. ročníky)

18. 9. Planeta země Kambodža - geografický projekt pro 6. - 9. roč.,  od 10 hodin,                                   kino Jilemnice

22. 9. Den otevřených dveří Brano Jilemnice od 10 hod., 9. roč.-předmět volba povolání -                        kariérové poradenství

25. 9. - 27. 9. Adaptační pobyt  v 6. třídě: Benecko 

26. 9.  Tonda obal na cestách (ekologický program pro 2. - 8. ročníky)

26. 9.  Krkonoše - hory naše: 1. třídy

27. 9.  Evropský den jazyků - výukový projekt na II. st.

28. 9. Státní svátek: Den české státnosti

29. 9.  Ředitelské volno

_______________________________________________________________

 

Plán aktivit na měsíc červen 2023

1. 6. Dětský den - filmové představení pro I. st., kino Jilm

5. - 7. 6. Školní výlet 9.B

6. 6. KF Trojboj Turnov

6. - 8. Školní výlet 9.A

7. 6. Školní výlet 5., 6.A, 6.B

13. 6. Den s IZS - projekt Města Jilemnice ( OČMU pro všechny ročníky)

13. 6. Školní  výlet 4.A, 4.B

14. 6. Přednáška k EU ve 3., 4., 5. třídách

16. 6. Pohádkový les pro I. st.: sportovně-herní projekt

17. - 25. 6. Vodácký kurz

20. 6. Krkonoše - hory naše (turistický projekt pro II. st,)

23. 6. Rozlučková zahradní slavnost 3. třídy s přespáním ve škole

26. 6. Klasifikační porada od 13 hodin

27. 6. Vyhlášení Sportovce školy od 8 hod., tradiční štafety jilemnických škol od 10 hod.

29. 6. Třídnické hodiny

30. 6. Slavnostní předání vysvědčení, rozloučení s "deváťáky"

 

Plán aktivit na měsíc květen 2023

3. 5. - Žákovský parlament v 9:30 - zást. tříd, zást. ředitele, VP

4. 5. - Testování žáků 7. ročníků SCIO - TU, řed. školy

5. 5. -  Výchovný program spol. ACET: Vztahy mezi vrstevníky, kyberšikana  - 3., 4. roč. 

15. 5. - Exkurze 5. roč.:  Hvězdnárna Liberec - TU, vyuč.

15. - 19. 5. - testování 5. ročníků - řed. školy, TU

16. 5. - Zájezd ND Praha  9. roč. - TU, vyuč. ČJ

17. 5. - Školní výlet Kost - 2. a 3. ročníky - TU, AP

18. 5. - Trojboj I. stupeň - TU, AP, uč. TV

20. 5.  - Den otevřených dveří - 130.  výročí budovy naší školy Harracha 97 od 9 hod

            - v 10 hodin taneční vystoupení 2. A, v 11 hodin pěvecké vystoupení I. stupně

            - Sboreček - vystoupení na jarmarku 

22. 5. - Školní výlet 8. ročníků: TU, vyuč.

25. 5. - Nultá školička pro budoucí prvňáčky od 13 do 14 hod.: TU

30. - 31. 5. - Obhajoba absolventských prací 9. ročníků: TU, vyučující

 

Plán aktivit na měsíc duben 2023

4. 4. - Ochrana člověka za mimořádných událostí na II. st. -  1. - 5. vyuč. hod. - TU, vyučující

5. 4. - Projektový den - digitalizace ve výuce /Šablony III/ 8. ročníky - TU, vyučující

5. 4. - Okresní kolo olympiády z ČJ - 2 žákyně - Ře

6. 4. - Záznam z webináře pro ped. prac. - Formativní hodnocení při frontální výuce - Ped. prac.

6. 4. - Samostudium v den velikonočních prázdnin

14. 4. - Zápis do 1. tříd 14 -18 hodin na budově Komenského 103 - vedení školy, ped. prac.

17. 4. - Klasifikační porada od 13 hodin v učebně fyziky - vedení školy, ped. prac.

18. 4. - 8.roč. - přednáška lektorů IPS - ÚP Semily k předmětu volba povolání 13:00 - 14:30 

18. 4. - Informační odpoledne pro rodiče žáků. Od 14:30 setkání vedení školy se zástupci tříd,   

              od 15 hodin schůzky s TU a vyučujícími - vedení školy a ped. prac.

19. 4. - Koncert Patříme k sobě v Jilmu - účast I. st od 10 hodin - TU

20. 4. - Dopravní hřiště  - 4. ročníky -  Košťálov - TU, AP

21. 4. - Dopravní hřiště  - 4. ročníky  - Košťálov - TU, AP

24. 4. - Dopravní hřiště  - 4. ročníky -  Košťálov - TU, AP

24. - 28. 4. - Animace postaru  - projekt pro vybrané žáky 8. - 9. ročníků - vedení školy, TU

28. 4. - Den Země pro 4. - 6. ročníky - Pau

Nejsou dostupné žádné aktuální akce.

Kalendář akcí