Menu
ZŠ Jilemnice
Základní škola Jilemnice Jana Harracha 97
příspěvková organizace

Kalendář akcí

Plán aktivit na měsíc květen 2024

1. 5. Státní svátek

2. 5. Okrskové kolo trojboje - žáci I. stupeň

3. 5. ČŠI testování digitální gramotnosti v 9. ročnících

6. 5. Korálková dílna - žáci výtvarného kroužku

7. 5. Žákovský parlament 9:30 

7. 5. Finanční gramotnost pro rodiče od 16 hod

8. 5. Státní svátek

9. 5. Testování 8. ročníků (přijímačky nanečisto)

10. 5. Zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku

11. 5. Květnový jarmark - vystoupení Sborečku

13. - 15. 5. Školní výlet 9. B

14. 5. Pohár rozhlasu Turnov

15. 5. Už jsem čtenář - 1. roč.

15. 5. Žáci 3. B čtou dětem v MŠ 

17. 5. Testování SCIO 4. roč.: čtenářská gramotnost

19. - 24. 5. Školní zájezd do Anglie

21. 5. Školní výlet 3.A, 3.B

21. 5. Škoda Edulab: 6. a 8. ročníky - náměstí od 8 do 11 hodin

23. 5. Nultá školička s paní mgr Vanclovou

23. 5. Školní výlet 7.A

29. 5. Exkurze do Terezína - 9. ročníky

30. 5. Miraculum - šk. výlet 4. tř.

31. 5. Divadelní představení v anglickém jazyce - 3. roč. od 8:30, 4. - 5. roč. od 10:30

Plán aktivit na měsíc duben 2024

1. 4. Velikonoční pondělí

Průběžně probíhá realizace vítězných projektů „Pébéčko“

3. 4. Žákovský parlament

3. 4. Seminář pro IA dětem – Liberec NPI ČR

4. 4. Zápolíme na dálku - sportovní projekt pro 7. ročníky

10. 4. Žáci 5.A čtou dětem v MŠ Roztocká

11. 4. Okrsek vybíjená 5. tř. Jilemnice

12. 4. Testování 7.ročníků SCIO

12. a 15. 4. Přijímací  zkoušky na SŠ

15. 4. Dopravní hřiště Košťálov - 4. ročník

16. a 17. 4. Přijímací zkoušky na  víceletá gymnázia

18. 4. Návštěva knihovny - 1. třídy

19. 4. Zápis do 1. ročníků od 14:00 do 18:00

22. 4. OK biologické olympiády

22. 4. Čtvrtletní klasifikační porada

23. 4. Informační odpoledne a volby do školské rady

22. 4. Okresní kolo ve vybíjené 5. roč.

22. – 26. 4. Projekt animovaný film ve škole – vybraní žáci 9. ročníku

22. 4. Den Země – program pro žáky 3. – 6. ročníků

25. 4. Olympijský víceboj pro žáky II. stupně - Turnov

Plán aktivit na měsíc březen 2024

1. 3. Jarní prázdniny

6. 3. Klicperovo divadlo HK - žáci 6. - 8. ročníku

6. 3. Minimální preventivní program ve  4. tř. - I. část (vztahy mezi spolužáky )

6. 3. Přijímací zkoušky nanečisto: CERMAT - 9. ročníky

7. 3. Minimální preventivní program ve 3. A - II. část (vztahy mezi spolužáky )

7. 3. Karneval ve školní družině

7. 3. Kreativní tvorba ve výtvarné výchově - DVPP I. st. - Jablonec n/Nis.

12. 3. Žáci 5. B čtou dětem v MŠ Roztocká

13. 3. Žákovský parlament

13. 3. Setkání ředitelů s ministrem školství v Liberci

14. 3. Minimální preventivní program ve  4. tř. - II. část (vztahy mezi spolužáky )

14. 3. Minimální preventivní program - seminář pro preventisty v Semilech

14. 3. Návštěva Městské knihovny 1. A, 1. B

18. 3. Zpřístupnění dotazníku Města Jilemnice rodičům přes systém Bakalář

19. 3. Planetárium HK - exkurze 5. ročníků

20. 3. Setkání výchovných poradců v Semilech

21. 3. Starší spolužáci hrají divadlo ve 3. A a 4. třídě

21. 3. Den poezie, Den za odstranění rasové diskriminaceWorkshop

21. 3. Workshop: 4. třída- práce se dřevem (polytechnické vzdělávání - iniciativa MAS)

22. 3. Velikonoční zdobení větviček pro DEVRO - žáci 1. ročníků

26. 3. Návštěva Městské knihovny 5. A - téma Velikonoce

27. 3. 3. A, 4. tř. čtenářská gramotnost- Jak vzniká kniha.....

27. 3. Projekt Veselé zoubky v 1. ročnících

28. 3. Velikonoční prázdniny,  Den učitelů - narození J. A. Komenského

29. 3. Velký pátek 

 

Plán aktivit na měsíc únor 2024

2. 2. Pololetní prázdniny

5. 2. Zapojení žáků do projektu  " Pébéčko" - participativní rozpočtování na škole

12. - 16. 2. "Wellbeing" týden na školách

14. 2. Žákovský parlament

12. 2. Představení Paul Dance I.st. od 8:00, II. st. od 10:00 (70,- Kč / žák )

16. 2. OK olympiády  AJ Semily 6. -7. roč

19. 2. Doučování  žáků - cizinců v ČJ

20. 2. Školní kolo olympiády v anglickém jazyce  8. - 9. roč.

20. 2."Starší děti čtou mladším" - naše 4. tř. v MŠ Roztocká

22. 2. Minimální preventivní program ve  3.A I. část (vztahy mezi spolužáky)

26. 2. - 1. 3. Jarní prázdniny

Plán aktivit na měsíc leden 2024

3. 1. Zahájení výuky

10. 1. Žákovský parlament  9:30

9. 1. a 11. 1. začíná cyklus plaveckého výcviku 3. a 4. ročníků

10. 1. Výchovný koncert skupiny Réva 

15. - 19. 1. Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku

16. 1. OK olympiáda D

16. 1. Den Památky Jana Palacha - připomenutí v rámci výuky

25. 1. Klasifikační porada

27. 1. Den památky obětí holocaustu - připomenutí v rámci výuky

30. 1. OK olympiáda ČJ

31. 1. Vysvědčení - výpis známek (konec I. pololetí)

 

Plán aktivit na měsíc prosinec 2023

  4. 12. 7.B MPP – Vztahy ve třídě II. část

  5. 12. Mikulášská nadílka

  6. 12. Žákovský parlament v 9:30 o velké přestávce

             Turnaj v basketbalu - st. chlapci - hala

13. 12. Mladý chemik - spolupořadatelství

14. 12. Vystoupení Sborečku v KD Jilm, od 14 hodin

16. 12. Vánoční jarmark ve škole od 9 do 14 hodin

             Vystoupení Sborečku na  náměstí

19. 12. Besídka "deváťáků" pro spolužáky na I. a Ii. stupni

20. 12. Besídka "deváťáků" pro rodiče od 16 hodin v tělocvičně  školy

             Koncert ZUŠ - účast žáků I. st.

             Školní turnaj pro II. st. - florbal, přehazovaná - hala

21. 12. Kino pro II. st. od 10 hodin: Labyrint světa a ráj srdce - JAK

22. 12. Rozloučení a besídky jednotlivých tříd  s TU

 

Plán aktivit na měsíc listopad 2023

1. 11. Žákovský parlament v 9:30

2. 11. Kariérové poradenství v 9. roč. - prezentace SŠ Nový Bydžov

7. 11. Burza škol - pořádá IPS Semily : účast 9. ročníků

           DVPP - NPI Liberec (chemikálie ve výuce chemie)

          Vv Workshop -  inspirace a prodej materiálů pro pedagogy - výtvarníky (Jablonec n/Nis.)

8. 11. Finance pro život - seminář pro rodiče našich žáků 

13. 11. Klasifikační porada

            6. ročník MPP – Vztahy ve třídě  I. část    

14. 11. Schůzka třídních důvěrníků od 14:30

            Informační odpoledne pro rodiče od 15 hod

           7.A MPP – Vztahy ve třídě I. část

15. 11. Bruslení - hala Vrchlabí: 2.tř.

16. 11. Školní družina - kino od 13 hod: Kocour v botách

17. 11. Státní svátek

21. 11. Školení PASCO pro peg. pracovníky přírodovědných disciplín

22. 11. Bruslení - hala Vrchlabí: 3.A, 4.tř.

23. 11. 7.B MPP – Vztahy ve třídě I. část

29. 11. 6. ročník  MPP – Vztahy ve třídě II. část (posun z 27. 11.)

28. 11. 7.A MPP – Vztahy ve třídě II. část

30. 11. Klicperovo divadlo - 9.ročníky

 

Plán aktivit na měsíc říjen 2023

2. 10. Den nenásilí ve výuce

4. 10. Den zvířat ve výuce

4. 10. První díl 20 hodinového cyklu digitalizace ve výuce dějepisu

5. 10. Zeyferus - dravci: program pro 1. - 9. ročníky "Kuvajt" od 10 hodin do 11:30 hodin

5. 10. - 6. 10. Setkání výchovných poradců v Rokytnici nad Jizerou

10. - 11. 10. Dopravní hřiště Košťálov 4. třída

10. 10. Přespolní běh 4. - 9. roč. Hraběnka

11. 10. Archivace (seminář Everesta)

11. 10. Zahradní slavnost se školní družinou od 13 hod.

12. - 13. 10. Setkání metodiků prevence v Rokytnici nad Jizerou

13. 10. "Prvňáčci jdou do lesa" - exkurze za prací lesníků

16. 10. Den výživy ve výuce

20. 10. Ochot. divadlo Peřimov dětem 1. - 6. roč. od 10 hod do 11:30 , tělocvična, 40,- Kč/žák

             Den stromů ve výuce

26. - 27. 10. Podzimní prázdniny

30. 10. Povinnost I. konzultace k absolventským pracím v 9. ročníku

 

Plán aktivit na měsíc září 2023

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 

5. 9. Třídnické hodiny

7. 9. Trh volného času od 14 do 16 hodin 

11. 9. Krkonoše - hory naše (4. tř., 5.A, 5.B)

12. 9. Krkonoše - hory naše (2. tř., 7., 8., 9. roč.)

13. 9. Běh parkem od 10 hod. (1. - 4. ročníky)

18. 9. Planeta země Kambodža - geografický projekt pro 6. - 9. roč.,  od 10 hodin,                                   kino Jilemnice

22. 9. Den otevřených dveří Brano Jilemnice od 10 hod., 9. roč.-předmět volba povolání -                        kariérové poradenství

25. 9. - 27. 9. Adaptační pobyt  v 6. třídě: Benecko 

26. 9.  Tonda obal na cestách (ekologický program pro 2. - 8. ročníky)

26. 9.  Krkonoše - hory naše: 1. třídy

27. 9.  Evropský den jazyků - výukový projekt na II. st.

28. 9. Státní svátek: Den české státnosti

29. 9.  Ředitelské volno

_______________________________________________________________

 

Plán aktivit na měsíc červen 2023

1. 6. Dětský den - filmové představení pro I. st., kino Jilm

5. - 7. 6. Školní výlet 9.B

6. 6. KF Trojboj Turnov

6. - 8. Školní výlet 9.A

7. 6. Školní výlet 5., 6.A, 6.B

13. 6. Den s IZS - projekt Města Jilemnice ( OČMU pro všechny ročníky)

13. 6. Školní  výlet 4.A, 4.B

14. 6. Přednáška k EU ve 3., 4., 5. třídách

16. 6. Pohádkový les pro I. st.: sportovně-herní projekt

17. - 25. 6. Vodácký kurz

20. 6. Krkonoše - hory naše (turistický projekt pro II. st,)

23. 6. Rozlučková zahradní slavnost 3. třídy s přespáním ve škole

26. 6. Klasifikační porada od 13 hodin

27. 6. Vyhlášení Sportovce školy od 8 hod., tradiční štafety jilemnických škol od 10 hod.

29. 6. Třídnické hodiny

30. 6. Slavnostní předání vysvědčení, rozloučení s "deváťáky"

 

Plán aktivit na měsíc květen 2023

3. 5. - Žákovský parlament v 9:30 - zást. tříd, zást. ředitele, VP

4. 5. - Testování žáků 7. ročníků SCIO - TU, řed. školy

5. 5. -  Výchovný program spol. ACET: Vztahy mezi vrstevníky, kyberšikana  - 3., 4. roč. 

15. 5. - Exkurze 5. roč.:  Hvězdnárna Liberec - TU, vyuč.

15. - 19. 5. - testování 5. ročníků - řed. školy, TU

16. 5. - Zájezd ND Praha  9. roč. - TU, vyuč. ČJ

17. 5. - Školní výlet Kost - 2. a 3. ročníky - TU, AP

18. 5. - Trojboj I. stupeň - TU, AP, uč. TV

20. 5.  - Den otevřených dveří - 130.  výročí budovy naší školy Harracha 97 od 9 hod

            - v 10 hodin taneční vystoupení 2. A, v 11 hodin pěvecké vystoupení I. stupně

            - Sboreček - vystoupení na jarmarku 

22. 5. - Školní výlet 8. ročníků: TU, vyuč.

25. 5. - Nultá školička pro budoucí prvňáčky od 13 do 14 hod.: TU

30. - 31. 5. - Obhajoba absolventských prací 9. ročníků: TU, vyučující

 

Plán aktivit na měsíc duben 2023

4. 4. - Ochrana člověka za mimořádných událostí na II. st. -  1. - 5. vyuč. hod. - TU, vyučující

5. 4. - Projektový den - digitalizace ve výuce /Šablony III/ 8. ročníky - TU, vyučující

5. 4. - Okresní kolo olympiády z ČJ - 2 žákyně - Ře

6. 4. - Záznam z webináře pro ped. prac. - Formativní hodnocení při frontální výuce - Ped. prac.

6. 4. - Samostudium v den velikonočních prázdnin

14. 4. - Zápis do 1. tříd 14 -18 hodin na budově Komenského 103 - vedení školy, ped. prac.

17. 4. - Klasifikační porada od 13 hodin v učebně fyziky - vedení školy, ped. prac.

18. 4. - 8.roč. - přednáška lektorů IPS - ÚP Semily k předmětu volba povolání 13:00 - 14:30 

18. 4. - Informační odpoledne pro rodiče žáků. Od 14:30 setkání vedení školy se zástupci tříd,   

              od 15 hodin schůzky s TU a vyučujícími - vedení školy a ped. prac.

19. 4. - Koncert Patříme k sobě v Jilmu - účast I. st od 10 hodin - TU

20. 4. - Dopravní hřiště  - 4. ročníky -  Košťálov - TU, AP

21. 4. - Dopravní hřiště  - 4. ročníky  - Košťálov - TU, AP

24. 4. - Dopravní hřiště  - 4. ročníky -  Košťálov - TU, AP

24. - 28. 4. - Animace postaru  - projekt pro vybrané žáky 8. - 9. ročníků - vedení školy, TU

28. 4. - Den Země pro 4. - 6. ročníky - Pau

Nejsou dostupné žádné aktuální akce.

Kalendář akcí