Dodrželi jsme tradici a uspořádali pro naše mladší žáčky karneval. Masky byly velmi rozmanité a nápadité! Užili jsme si odpoledne plné tance, her, recitace, písní a divadla. Různé skupinky si připravily zábavná pásma, která jsme zařadili do programu. Např. děvčata z 6. A se postarala o taneční radovánky. Holky z 5. B zase předvedly poutavou dramatizaci pohádky, ve které sloučily prvky známé i vymyšlené. Všem patří velké poděkování. Příjemně jsme se bavili a dvě hodinky utekly jak voda!

Fotografie zde.