Vytisknout 

Jelikož školu tvoří nejenom žáci a učitelé, ale i vzájemné vztahy mezi nimi, rozhodli jsme se společně oslavit tento svátek. Pojali jsme ho ovšem nejenom jako svátek zamilovaných, ale též jako svátek přátelství, vděčnosti a sounáležitosti. Většina žáků a učitelů se oděla do červené barvy. Do speciální poštovní schránky žáci i učitelé házeli "valentýnky", které potom pošťáci rozdávali adresátům. Děkovali si spolužáci a kamarádi navzájem, děkovaly ale i děti učitelům za trpělivost a laskavý přístup, zaznívala potřeba některé vztahy prohloubit nebo znovu navázat.

Fotografie zde